"JO VISI IR GRĒKOJUŠI UN VISIEM TRŪKST DIEVIŠĶĀS GODĪBAS" (Rom.3:23)

Palīgs sirdsapziņas izmeklēšanā (lejupielādē šeit):

Dveseles_spogulis.doc


Grēksūdzes lūgšana

Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!

Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, 

ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. 

Un ar ko gan esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā.

Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, 

un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās 

un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: 

Žēlo laipnīgi mani nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus 

un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.

Āmen.

***

      Grēksūdzes veidi:

  1. Sirds bikts – kad mēs katrs atsevišķi Dievam lūdzam piedošanu par saviem grēkiem savā sirdī;
  2. Vispārējā bikts – sākoties dievkalpojumam, kur visa draudze kopīgi lūdz grēksūdzes lūgšanu un saņem mācītāja pasludināto Dieva piedošanu;
  3. Grēksūdze draudzes priekšā – kad jānovērš publiski nodarījumi draudzes vidū un to praktizē ļoti īpašos gadījumos;
  4. Privātā bikts – kad grēkus izsūdz un nožēlo Dievam mācītāja klātbūtnē.


 .