Aizlūgumus Alūksnes ev. lut. draudzē var pieteikt:
  • personīgi pie māc. M.Bengtsson;
  • telefoniski, zvanot uz tālr. 25917705;
  • vai arī, nosūtot aizlūguma pieteikumu uz e-pastu magnus.bengtsson@lelb.lv