"Baznīca nav akmeņi un koki, bet cilvēki, kas tic Kristum." (M.Luters)




Nosaukums : ALŪKSNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Konta nr : LV30UNLA0025004700908

Reģ nr : 90000380953



 .