"Baznīca nav akmeņi un koki, bet cilvēki, kas tic Kristum." (M.Luters)


Nosaukums : ALŪKSNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Konta nr : LV30UNLA0025004700908

Reģ nr : 90000380953


Priecīgu devēju Dievs mīl! 2. Kor. 9:7


Gana vēstule draudzes locekļiem ārkārtas situācijā

Mīļotie Alūksnes ev. lut draudzes locekļi!

Mēs atrodamies ārkārtas situācijā. Kā rīkoties? Pirmais un galvenais ir, lai saglabātu mieru un ticību Trīsvienīgajam Dievam. Jēzus saka: ”Es jums atstāju mieru, Savu mieru es jums dodu... jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa ev. 14:27. Jāņa atklasmē 1:8 ir rakstīts, ka Dievs Kungs ir visuvarens. Tas vārds, kas ir tulkots latviski visuvarens ir salikums no diviem vārdiem grieķu valodā. Tie nozīmē ”viss” un “satvert”. Trīsvienīgais Dievs satver visu, Viņam ir viss savā satverienā, nekas nav ārpus no Dieva kontroles. Arī ne corona vīrus.

Varbūt šis diezgan ātri un viegli pāries, varbūt ir sākums pēdējiem laikiem par ko mēs lasām Atklāsmes grāmatā. Mēs nezinām, bet zinām, ka viss ir Trīsvienīgā Dieva kontrolē un tāpēc mums nav ko uztraukties. Kā tīri praktiski rīkoties? Ir jāievēro valsts varas iestādes lēmumus un norādījumus. To nedarīt ir ceturtā un piektā baušļa pārkāpums. Tas nozīmē, ka diemžēl mēs nevaram tīri fiziski, klātiene stiprināt viens otru. Bet aicinu visiem draudzes locekļiem lai telefoniski  stiprinatu un atbalstītu viens otru. Aicinu visiem lūgt un lasīt Bībeli mājās kā parasti. Ja ir vairāk par vienu kristieti saimē vai ģimenē, tad ir ideāli, tad ir daudz vieglāk stiprināt viens otru. Es rakstu sprediķus kā parasti un tie tiek publicēti draudzes mājas lapā www.aluksnesdraudze.lv. Visi datorlietotāji ir aicināti tur sekot līdzi. Tie, kuri nav datorlietotāji var palūgt saviem bērniem vai mazbērniem, lai izdrukātu sprediķus un pārējo informāciju jums. Ir arī citas adreses internetā kur meklēt garīgo barību, piemēram:

http://www.lelb.lv/lv/

https://svetdienassarunas.online

https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/svetrits/ (šo var arī klausīties Latvijas radio 1, svētdienas rītos plkst.9.06)

https://ltv.lsm.lv/lv/kultura/dievkalpojums/ (Arī tiešraidēLatvijas Televīzijā katru svētdienu, 12.00)

http://www.rml.lv (Radio Marija)

http://lkr.lv/ (Kristīgais radio)

Kā kontaktēties ar draudzes mācītāju? Arī man ir jāievēro esošie noteikumi un pēc iespējas izvairīties no fiziskā kontakta, bet draudzes locekļi var labprāt konsultēties telefoniski pa telefona numuru 25917705. Ja cilvēks ir uz nāves gultas un saistībā ar bērēm fiziska saskarsme ir atļauta. Vienīgā piebilde, ka arī tad ar pēc iespējas mazāk cilvēkiem klātesošiem. Nebaidies zvanīt arī šajā laikā! Šī ir brīnišķīga iespēja veltīt Dievam vairāk laiku nekā parasti un telefoniski atbalstīt un rūpēties viens par otru.

Alūksne, 18.03.2020.

Magnus Bengtsson, Alūksnes un Liepnas draudes mācītājs

Ar LELB privātuma politiku var iepazīties šeit


 .