Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, 
ne smagu sirdi vai piespiests; 
jo priecīgu devēju Dievs mīl. (2.Kor. 9:7)


Jūs varat atbalstīt mūsu draudzes evaņģēlija sludināšanā, kalpošanā, baznīcas ēku apsaimniekošanā un atjaunošanā, ziedojot dievkalpojumos vai arī pārskaitot ziedojumu draudzes kontā *:

Esam pateicīgi katram ziedotājam par sniegto atbalstu. Esiet svētīti!


ALŪKSNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Pils iela 25, Alūksne, LV-4301
Reģ.Nr. 90000380953
AS "SEB banka", SWIFT kods UNLALV2X
Konts LV 30 UNLA 0025 0047 0090 8

*Veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādiet mērķi "Ziedojums draudzei" vai arī "Ikgadējais ziedojums".


 .