IMG-20240529-WA0005.jpg

D A U G A V P I L S  D I E C Ē Z E S  D I E N A
        M a d o n ā
     2024. gada   29. jūnijā
             K R I S T U S    B A Z N Ī C A I  B Ū T !                


9.00  Dalībnieku ierašanās, reģistrācija
10.00  Dievkalpojums Daugavpils diecēzes bīskapa E.Alpes vadībā
11.30  Lejcija. Diskusija Mācītājs Modris Plāte, mācītājs Ainars Baštiks
12.30  Svētku gājiens uz Mācītājmuiža       
13.30  Pusdienas
14.30  Paneļdiskusija
16.00  Armēnijas Baznīca
16.30  Diecēzes kausa izcīņa
17.00  Laiks sadraudzības
17.45  Diecēzes prāvestu Iecirkņu priekšnesumi
18.30  Vakariņas
19.30  Teatrāls priekšnesums. Kopdziedāšana. Sadraudzība.
21.00  Noslēguma svētbrīdis

KRSITUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Balvos pulcējas Daugavpils Diacēzes mācītāji un draudžu priekšnieki, lai pārrunātu jautājumus par Sinodi

LELB KAPITULS, VADĪBAS SEMINĀRS

No 5-9.februārim Saldū Sv. Gregora apmācību centrā notika Pastorālās vadības 2.gada programmas prezentācija LELB kapitulam. Tika arī atvērta un Liepājas Bīskapa Hansa Martina iesvētīta Alūksnes prāvesta iecirkņa istaba.

PRIECĪGA ZIŅA

14.10.2023 Daugavpils diecēzes prokatedrālē Balvos, tika ordinēti mācītāji Artūrs Dimitrijevs un  Dāvis Sargūns.

Foto: Mācītājs Guntars Agate Paeglis

Notikumi prāvesta iecirknī

14.10.2023. plkst.13.00 – Daugavpils diecēzes prokatedrālē, LELB Balvu draudzes baznīcā notiks  divu LELB Alūksnes prāvesta iecirkņa evaņģēlistu Artūra Dimitrijeva un  Dāvja Sargūna ordinācijas dievkalpojums.

21.10.2023. LELB Madonas draudzes Baznīcā notiks LELB Balvu un Alūksnes prāvesta iecirkņu apvienotā sapulce.dalībnieku reģistrācija sākot no 09.30.

NOTIKUMI LELB

NOTIKUMI PRĀVESTA IECIRKNĪ 2023.gada septembrī

13.09.2023.,plkst.19.00 LELB Alūksnes draudzes dievnamā notiks slavēšanas un dziedināšanas Dievkalpojums

19.-20.09.2023. prāvests V.Sliņķis piedalās LELB kapitula izbraukuma sēdē, Mazirbē

LUTERA AKADĒMIJA

Bakalaura darba aizstāvētāji! Arī mūsu evaņģēlisti - Artūrs un Dāvis! Apsveicam! Lai Dievs vada un svētī!

BAZNĪCAS KAPITULA IZBRAUKUMA SĒDE ALŪKSNES IECIRKNĪ

No 16.05-17.05. LELB Alūksnes iecirknis uzņēma Baznīcas kapitulu. Izbraukuma sēde notika Vecgulbenes muižas kompleksā. Paldies Aināram Melderim. Pirmajā dienā galvenais jautājums bija misijas nozares (A.Krastiņa) un Garīgās aprūpes nozares (L.Kalniņa) bloku vadītāju ziņojumu uzklausīšana, un uzdevumu došana no kapitula. Otrās dienas darbu uzsākām ar kopīgu Dievkalpojumu LELB Gulbenes draudzē. Pateicība draudzei un mācītājam Ilgvaram Matīsam. Otrajā dienā kapituls balsoja par vairāku ( t.sk.Liepnas) draudžu reorganizāciju. Tāpat, tika uzsākts darbs pie LELB 30 sinodes organizēšanas pēc diviem gadiem.

LELB SVĒTDIENAS SKOLAS SKOLOTĀJU SADRAUDZĪBA

LELB Alūksnes prāvesta iecirknis

Alleluja!! Esam ievēlējuši Alūksnes prāvesta iecirkņa prāvestu ,Vilni Sliņķi, un Alūksnes prāvesta iecirkņa laju pārstāvi virsvaldē Jāni Ubertu. 

Godātie Alūksnes prāvesta iecirkņa mācītāji un draudžu sinodāļi!

            Sirsnīgi aicinu Jūs uz Alūksnes prāvesta iecirkņa sanāksmi š.g.15.aprīlī plkst.10.00 Alūksnes draudzes ,,Mācītājmuižā”.

Dienas kārtībā:

·        No 9.30 –dalībnieku ierašanās,reģistrācija

·        Svētbrīdis

·        Alūksnes prāvesta iecirkņa izveide - bīsk.E.Alpe

·        Prāvesta amatam izvirzīto iecirkņa kandidātu uzrunas un jautājumu daļa

·        Prāvesta vēlēšanas

·        Aktualitātes Alūksnes prāvesta iecirknī

·        Dažādi

Sapulces norise plānota līdz pl.12.30

Vēlot Dieva vadību Gavēņa laika gaitās un Augšāmcelšanās prieku. Jūsu bīskaps Einārs Alpe

Ar 01.01.2023. esam LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ALŪKSNES PRĀVESTA IECIRKNIS!

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī 2022.g.martā

04.03.2022. plkst.10.00 plānots LELB kapitula prezidija sēde -attālināti

16.03.2022. plkst.10.00 plānots LELB Virsvaldes sēde -klātienē.

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī 2020.g. oktobrī

14.oktobrī  Gulbenes iecirkņa prāvests piedalās LELB  Daugavpils diecēzes kapitula sēdē Balvos.

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī 2022.g. februārī

15.02.2022. plkst.10.00 plānots Gulbenes prāvesta iecirkņa konvents

23.02.-24.02.2022.-Gulbenes iecirkņa prāvests piedalās LELB kapitula sēdē

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī 2020.g. novembrī

17.novembrī plānojas Gulbenes iecirkņa konvents (attālināti)

25.novembrī paredzēta LELB kapitula sēde (attālināti)

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī 2020.g. jūnijā

  1. 2020.g. jūnijā17.jūnijā Gulbenes iecirkņa prāvests plāno apmeklēt  LELB virsvaldes sēdi klātienē, Rīgā .
  2. Uz prāvesta iecirkni no Baznīcas atkārtoti ir piegādāti roku dezinfekcijas līdzekļi, līdzekļi grīdu un virsmu dezinfekcijai tiks piegādāti nedaudz vēlāk.

Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem.

Gulbenes iecirkņa prāvests, Vilnis Sliņķis

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī

2020.g. maijā

13.maijā, klātienē notika Daugavpils diecēzes kapitula sēdē Cesvainē. Tajā tika apstiprināts iesniegšanai Baznīcas kapitulam Daugavpils diecēzes mācītāju kalpošanas vietu (MKV) plāns. Tāpat tika apspriesta garīgā un saimnieciskā situācija prāvestu iecirkņos "Ārkārtas situācijas" apstākļos. 
20.maijā attālināti notiks  LELB kapitula sēde.

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī

2020.g. martā

1.     2020.gada 4.martā, plkst.19.00,Gulbenes  iecirkņa prāvests plāno apmeklēt Gulbenes ev. lut. draudzes padomes sapulci.

2.     2020.gada 11.martā, plkst.10.00,  Baznīcas virsvaldē, M. Pils ielā 6, Rīgā paredzēta mācītāju konference.

3.     2020.gada 18.martā, plkst.10.00, Gulbenes  iecirkņa prāvests plāno apmeklēt  LELB Virsvaldes sēdi.

4.     2020.gada 20.martā, plkst.10.00, Aizkraukles Kristus Spēka draudzes baznīcā paredzēta Daugavpils diecēzes jaunievēlēto prāvestu tikšanās.

5.     Uzmanību  draudžu priekšniekiem!!!  Finanšu un statistikas pārskatus sistēmā “draudzes.lv”,  bija  jāiesniedz līdz 1.martam.

 

Informācijai: 2020.gada 26.februārī Gulbenē notika Gulbenes iecirkņa konvents. Garīdznieki apsprieda kalpošanas vietu sadalījumu iecirknī, izmaiņas GASN atalgojuma sistēmā, kā arī pārrunāja citas aktualitātes. Ievada svētbrīdi vadīja Gulbenes draudzes mācītājs Ilgvars Matīss.

Informācijai:

6.marts plkst.18.00 un -7.marts, plkst.09.00,  Alūksnes draudzes Mācītājmājā (sīkāka informācija Alūksnes draudzes mājaslapā), viesojas Mācītājs Jānis Bitāns ar lekciju “ Kaisle un tikums”.

7.marts plkst. 13.00, Gulbenes draudzes baznīcā viesojas Lutera Akadēmijas pasniedzēja, VD speciāliste, Mg.theol., Laila Čakare ar lekciju “Bībeles  psalmu bagātība”

Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī

februārī

1.     2020.gada 8.februārī, plkst.10.00 Balvu ev.lut draudzē, notiks apvienotā Gulbenes, Balvu un Madonas iecirkņu sapulce. Uz sapulci aicināti draudžu priekšnieki. Gadījumā, ja kāds no sinodāļiem nevar ierasties, lūdzu pilnvarot pārstāvi.  Lūdzu attiekties pret to nopietni. Paldies par sapratni.

2.     2020.gada 19.februārī, prāvests V.Sliņķis piedalās LELB Baznīcas kapitula sēdē, Baznīcas virsvaldē, M. Pils ielā 6, Rīgā.

3.     2020.gada 26.februārī, plkst.10.00, Gulbenē, notiek Gulbenes prāvesta iecirkņa konvents.

4.     2020.gada 23.februārī,plkst.13.00, Apes Sv. Mateja draudzes baznīcā, dievkalpojuma laikā, mūsu diecēzes bīskaps Einārs Alpe ievedīs amatā iecirkņa prāvestu V.Sliņķi. Šajā brīdī būšu pateicīgs redzēt pārstāvjus no visām iecirkņa draudzēm. Paldies par Jūsu uzticību. Prāvests Vilnis Sliņķis

5.     Uzmanību  draudžu priekšniekiem!!!  Finanšu un statistikas pārskatus sistēmā “draudzes.lv”,  jāiesniedz līdz 1.martam.

 

Informācijai: 30.janvārī Gulbenes iecirkņa prāvests V.Sliņķis piedalījās Daugavpils Diecēzes kapitula sēdē, Cesvainē. Šo sēdi apmeklēja arī Baznīcas Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš un īpašumu komisijas vadītājs mācītājs Arnis Bušs.