Notikumi Gulbenes prāvesta iecirknī

februārī

1.     2020.gada 8.februārī, plkst.10.00 Balvu ev.lut draudzē, notiks apvienotā Gulbenes, Balvu un Madonas iecirkņu sapulce. Uz sapulci aicināti draudžu priekšnieki. Gadījumā, ja kāds no sinodāļiem nevar ierasties, lūdzu pilnvarot pārstāvi.  Lūdzu attiekties pret to nopietni. Paldies par sapratni.

2.     2020.gada 19.februārī, prāvests V.Sliņķis piedalās LELB Baznīcas kapitula sēdē, Baznīcas virsvaldē, M. Pils ielā 6, Rīgā.

3.     2020.gada 26.februārī, plkst.10.00, Gulbenē, notiek Gulbenes prāvesta iecirkņa konvents.

4.     2020.gada 23.februārī,plkst.13.00, Apes Sv. Mateja draudzes baznīcā, dievkalpojuma laikā, mūsu diecēzes bīskaps Einārs Alpe ievedīs amatā iecirkņa prāvestu V.Sliņķi. Šajā brīdī būšu pateicīgs redzēt pārstāvjus no visām iecirkņa draudzēm. Paldies par Jūsu uzticību. Prāvests Vilnis Sliņķis

5.     Uzmanību  draudžu priekšniekiem!!!  Finanšu un statistikas pārskatus sistēmā “draudzes.lv”,  jāiesniedz līdz 1.martam.

 

Informācijai: 30.janvārī Gulbenes iecirkņa prāvests V.Sliņķis piedalījās Daugavpils Diecēzes kapitula sēdē, Cesvainē. Šo sēdi apmeklēja arī Baznīcas Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš un īpašumu komisijas vadītājs mācītājs Arnis Bušs.


 .