Galerija

11.jūnijā pēc Dievkalpojuma, zem K.Ulmaņa stādītā ozola, svinējām Mācītāja Magnus ordinācijas 20.jubileju.