Galerija

Glika skolā ciemojās Dzejnieks Romāns Čaupals

Mūžīga vērtība
Mans jaunais draugs,
Reiz arī Tavi bērni augs,
Par viņu neveiksmēm
Sirds sāpēs sažņaugsies,
Par panākumiem priekā
Līksmi krūtīs sitīsies.
Nav svarīgi,
Kas pieaugot tie kļūs,
Pats galvenais,
Tie mūžam Tavi būs.
/R. Čaupals/