Sirds sarunas - darbos!

25.martā rīta agrumā māsas rosījās mācītājmuižā, lai spodrinātu mācītājmuižas telpas. Pēc labi padarītā darba, cienājāmies ar vafelēm(pēc Zviedru tradīcijas), jo šodien mūsu Dievmātes pasludināšanas svētki!