Urā!!! 2000 krokusiņu ir iestādīti!Paldies katram,kas ziedoja,Sandrai par organizēšanu un labajām idejām,Sarmītei par darbu ierādīšanu,Ainai par organizāciju un katram kas stādīja...Gaidām pavasari! Paldies arī Andai par mielastu un viņas lielajam dēlam par apkalpošanu pie galda!😄🍁

        Rudenī iestādījām, pavasarī priecājāmies un pabarojām!!