Mūsu Tēvs Debesīs!

Svētīts lai top Tavs vārds,

Lai nāk Tava valstība,

Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien

un piedod mums mūsu parādus,

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs ļaunā.

Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods. 

Mūžīgi mūžos. Āmen.