Sv. Sīrijas Efrēma lūgšana

Kungs un manas dzīvības Valdītāj!

Nedod man slinkuma grūtsirdības, varaskāres un tukšvārdības garu.

Bet dāvini man, Savam kalpam, šķistības, pazemības, pacietības un mīlestības garu.

Patiesi, Kungs un Ķēniņ! Dod man atzīt savus grēkus un nenosodīt savu tuvāko.

Jo Tu esi slavēts mūžīgi mūžos.

Āmen.


Lūgšana

Iemāci mani, Kungs, savu dzīvi un pienākumus izkārtot tā,

lai visā ko domāju, saku vai daru, tiktu pagodināts Tavs svētais Vārds.

Apžēlojies, Kungs, par visiem,

kas savās lūgšanās un sirds ilgās sauc uz Tevi.

Izglāb tos no jebkāda ļaunuma, sūti tiem

iepriecinājumu, mierinājumu ciešanās

un mīlestību, kas visu apklāj un visu panes.

Āmen.


Lūgšana pirms ēdienreizes

Visas acis gaida uz Tevi, Kungs,
Un Tu dodi viņiem viņu barību
Savā laikā.
Tu atdari savu roku
Un savā labprātībā
Apmierini izsalkumu visiem, kas dzīvo.

Kungs, Dievs Debesu Tēvs,
Svētī mūs
Un šīs savas veltes,
Kuras saņemam un baudām no Tava dāsnuma un žēlastības,
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Āmen!

~~~
M.Lutera Rīta lūgšana

Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā. Āmen!Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi: pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavas svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen!~~~


Optinas klostera pēdējo starecu lūgšana 

Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani.

Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas gaitā, pamāci man tās saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc Tavas svētās gribas. Visos manos vārdos un darbos vadi manas domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man neaizmirst, ka visu esi sūtījis Tu.

Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret katru manas ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un nesarūgtināt. Kungs, dod man spēku panest austošās dienas spaidus un visus notikumus dienas gaitā. Vadi manu gribu un māci man lūgšanu, ticību, cerību, pacietību, piedošanu un mīlestību. Āmen.~~~
M.Lutera Vakara lūgšana
Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā. Āmen!
“Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi Savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi – piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un Savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen.” 
~~~    Tēvs Aleksandrs Meņs_lūgšana (tulk.Z.Skabārdis)

Kungs, pārvērt visu ap mums, izdari tā, lai arī mēs varētu pārvērst apkārtējo dzīvi.

Kungs, dod man vērsties pie Tevis ar visu savu būtni un teikt: „Lūk, mana sirds; lūk, mana dzīve, mana ģimene, mani tuvinieki, mans darbs, viss, kas man ir – es sniedzu to Tev, lai Tu to svētītu.”

Kungs, man nav ko teikt sev par labu, taču es nelokāmi ceru uz Tavu žēlastību, uz Tavu mīlestību. Vairāk ne uz ko.

Dod man spēku spert pirmos vājos soļus pie Tevis, lai sajustu, ka Tu esi šeit, blakus, ka Tu mūs ved, ka Tu mūs pieņem, ka mums ir atvērti Tavi apskāvieni – Debesu Tēva apskāvieni, kurš gaida katru no mums. Āmen.        ~~~Lūgšana dodoties ceļāTavā vārdā es gribu doties ceļā, piesaukdams Tavu žēlastību.Tu, Dievs, pasargā manu iziešanu un ieiešanu, Tu vadi manas kājas uz līdzena ceļa, ka tās neslīd. Es Tevi lūdzu: sūti Savu svēto eņģeli, ka tas mani sarga un noved mani atkal mājās ļaunuma un nelaimju neaizskartu; Tavās rokās es novēlu savu miesu un dvēseli.Caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu.Āmen.~~~

 Sv. Kronštates Jāņa lūgšanaKungs!                     Tavs Vārds ir Mīlestība: neatstum mani, kas maldās.Tavs Vārds ir Spēks: stiprini mani, kas zaudē spēkus un krīt.Tavs Vārds ir Gaisma: apgaismo manu dvēseli, kas aptumšojas sadzīves kaislībās.Tavs Vārds ir Miers: remdē manu trauksmaino dvēseli.Tavs Vārds ir Žēlsirdība: nepārstāj apžēlot mani. Āmen.