Galerija

Ekumēniskā sadraudzība - sinodālā ceļa tikšanās, kopīgi pārrunājām tēmas - Līdzdalība misijā. Dialogi Baznīcā un sabiedrībā, Dialogs ar pārējām konfesijām.