Galerija

"Patriotisms un Kristīgā ticība" Bīskapa emeritus Pāvila Brūvera lekcija.