Izbraukuma sesija

9.oktobrī nozaru vadītāji devāmies ikgadējā izbraukuma sesijā, lai plānotu kalpošanu draudzē. Šoreiz ceļš veda uz Ziemeru muižas pili, kur saimniece Dita mūs ļoti lutināja! Paldies komandai un Ditai par viesmīlību!