Galerija

Trīsvienības svētki.

Mana cerība ir Tēvs,

Mans patvērums ir Dēls.

Mans aizstāvis ir Svētais Gars.

Svētā Trijādība, gods Tev!