Galerija

Īsi pirms Ziemsvētkiem, draudzes māsa Anda sacepa keksiņus un kopā ar Mācītāju aiznesa sveicienu veciem ļaudīm!