Galerija

Nozaru vadītāju izbraukuma sesija uz Burtniekiem. Tika plānoti darbi rudenim. Noslēgumā devāmies ekskursijā uz Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcu, kur baznīcas tornī apskatījām digitālu gleznu, kas vēstīja par baznīcas vēsturi.