80 un 55!

28.jūlija skaistajā dienā pēc Dievkalpojuma sadraudzība! Vēlam Dieva svētības Mārai un mācītājam Magnum skaistajās jubilejās!