Galerija

Sadraudzība ar Balvu ev.lut.draudzi 2019.gada 17.augustā Kopīgi lūdzām, baudījām Profitroļu zupu un aplūkojām Alūksnes skaistās ainavas mūsu gides Ilonas stāstījumā.