Ekumēniskā sadraudzība

25.maijā pie Glika ozoliem sanācām kopā Alūksnes draudzes uz kopīgu sadraudzību. Kopīgi lūdzām, dziedājām, "Gani" iepazīstināja ar savām "avīm", mielojāmies ar zupu un piedalījāmies viktorīnā.