Galerija

2018.gada ekskursija -Palsmanes; Vijciema: Kārķu; Valkas baznīcas; Mēru muiža