Kristīgā literatūra         

TICĪBAS STIPRINĀŠANAI,
SAPRATNES PAPLAŠINĀŠANAI
VĒSTURES IZZINĀŠANAI
DZĪVES STĀSTU IEPAZĪŠANAI

ALŪKSNES DRAUDZES biliotēkā ir dažāda veida KRISTĪGĀ LITERATŪRA.

Ikviens var atrast sev piemērotu literatūru, kas:
  •  stiprina ticību; 
  • ļauj iepazīt dažādu cilvēku dzīves stāstus;
  •  paplašina sapratni par kristīgo ticību un tās vēsturi. 


Bibliotekā ir arī pieejamas grāmatas arī mazajiem lasītājiem. Katru mēnesi var lasīt mūsu baznīcas izdevumu: „Svētdienas rīts” un 4 reizes gadā Kristīgo žulnālu sievietēm: „Padod tālāk!”


Visa kristīgā literatūra ir pieejama ikvienam Alūksnē, Pils ielā 15, Mācītājmuižā. 

Literatūru var lasīt uz vietas, drīkst arī paņemt uz mājām lasīšanai uz noteiktu laiku.

Lai iegūtu vairāk informācijas par šo nozari, kā arī, ja vēlaties ņemt dalību bibliotēkas darbībā, sazinieties ar lietvedi Guntu. Kontakttālrunis: 64324439

Jaunākās grāmatas un kristīgi žurnāli