Aizlūguma pieteikums 

 Apes konventā

  Pēc pieteikuma saņemšanas, par attiecīgo vajadzību draudze lūgs 3 svētdienas. 

  Ja pēc iepriekš minētā laika aizlūgums joprojām ir aktuāls, lūdzam nosūtīt pieteikumu atkārtoti. 

                            Lūdzam norādīt draudzes piederību formas sadaļā "Draudze", ja nepiederat Apes konventa draudzēm, tad izvēlnē izvēlieties "Cits"