"Baznīca nav akmeņi un koki, bet cilvēki, kas tic Kristum." (M.Luters)

Esi laipni gaidīts mūsu Baznīcā!

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.11.00, Pils ielā 25

Ar Sv. Stefana dienu-1.Ciešanu laika svētdienai Mācītājmuižā, Pils ielā 15

Nosaukums :

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ALŪKSNES DRAUDZE

Konta nr : LV30UNLA0025004700908

Reģ nr : 90000380953

Priecīgu devēju Dievs mīl! 2. Kor. 9:7

Ar LELB privātuma politiku var iepazīties šeit